Databeskyttelsesreglerne

Information om dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne

Formål og grundlag for behandling
Nordsjællands Politi registrerer dine personoplysninger med det formål, at vi kan sende dig sms-beskeder, når det er nødvendigt for vores løsningen af vores politimæssige opgaver - jfr. Retshåndhævelseslovens §9.

Vi videregiver ikke oplysningerne.
Dine personoplysninger opbevares så længe, der er et retligt eller administrativt behov for det.

Dine rettigheder
Du har nogle rettigheder, når politiet behandler oplysninger om dig. Du har blandt andet ret til:

• at få at vide, hvilke oplysninger politiet indsamler om dig, og du har ret til at se oplysningerne (indsigtsret),
• at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysninger om dig (indsigelsesret), og
• at bede om, at vi retter (ret til berigtigelse), sletter (ret til at blive glemt) eller begrænser oplysninger, som du for eksempel mener er forkerte, eller som du mener, at vi behandler ulovligt.

Du kan læse mere om dine rettigheder og databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Kontakt os
Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger kan du kontakte Nordsjællands Politi, som er dataansvarlig. Nordsjællands Politi kan kontaktes på e-mail nsj@politi.dk.
Du er også velkommen til at kontakte politiets databeskyttelsesrådgiver, som kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse og vejlede dig om dine rettigheder i forhold til politiets brug af personoplysninger.

Du kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: pol-databeskyttelse@politi.dk.

Hvis du vil klage
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vores behandling af oplysninger om dig strider mod reglerne om databeskyttelse. Du kan kontakte Datatilsynet på e-mail dt@datatilsynet.dk. Du kan finde mere information om Datatilsynet på deres hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om politiets behandling af personoplysninger på politiets hjemmeside: www.politi.dk/personoplysninger.